Az Egyházaskozári Kolping Család 25 éves tevékenységének bemutatása

1993.
Márciusában összefogással, kezdeményezőkészséggel megalakult az Egyházaskozári Kolping Család. Az alapító taglétszám 14 fő volt, év végére 24 főre gyarapodott egyesületünk. Jelenleg 22 fős a létszámunk. A kezdet nem volt könnyű. Összejöveteleinket, minden hó első hétfőjén az Önkormányzattól kapott klubhelységben tartottuk. Az Erdéllyel kialakított partnerkapcsolatban nagyon sokat tanultunk. Láttuk, tapasztaltuk a kereszténység erejét, határnélküliségét. Szüreti mulatságot szerveztünk, melynek bíróját, bírónéját mi adtuk. Tradicionális programok a mikulásprogram, betlehemi játék kezdése. Szilveszteri bál rendezése.

1994.
Az Egyházaskozári Római Katolikus Templom építésénél társadalmi munkában vettünk részt, amelyhez 5.000.- forintos adományt tudtunk adni. Augusztus 6-án Kolping esküvőt tartottunk. Kulturális programunk a színházlátogatás volt és vendégül láttuk erdélyi partnereinket.

1995.
Jótékonysági céllal farsangi bált szerveztünk. A bevételt-10.000-Ft-ot a templomépítésre fordítottuk. Az Önkormányzattól új Kolping helyiséget kaptunk. Leányfalui lelkigyakorlaton vettünk részt 9 fővel. A lelkigyakorlat a lelki épülésünket szolgálta. A Bikali Kolping Család megismerése és a velük való kapcsolattartás is ez évben történt. A télapóünnepség és a betlehemes játék ez évben különleges volt, mivel az újonnan felszentelt templomban mutattuk be befejező részét.

1996.
az előadások éve volt. Kolping eszmékkel Kolping Katolikus Akadémiát szerveztünk. Az első előadást az új templomunkban, Dr. Bolberitz Pál országos prézesünk tartotta: "Jézus kutatás mai állása" címmel. Általa Isten igazságairól meggyőző erővel hallhattunk, segítséget kaphattunk a hitben való előrehaladáshoz, épüléshez. Leányfalui lelkigyakorlaton való részvételünk immár hagyománnyá vált.

1997.
Előadássorozatunk folytatódott, a másodikat Molnár Ottó plébánosunk tartotta. "Magyar küldetéstudat a Kárpát-medencében, a magyar szentek életének tükrében" címmel, a harmadikat és negyediket Illés Albert szerzetes adta elő, "Házasság, Család" és "Ember ismered Önmagad?" címmel. A Juniálison jól éreztünk magunkat, nemcsak a finom gulyástól hanem a sok vidám játéktól is. Decemberben hagyományos ünnepeket rendeztünk. Szilveszterkor közösen bált szerveztünk a Bikali Kolping Családdal.

1998.
Olyan jól sikerült a szilveszteri bál, hogy folytatásként közösen szerveztük a farsangi bált is. Kulturális programunkat a színházlátogatást, sportprogramnak az "ép testben ép lélek" jelszóval Juniálist szerveztük Nemcsak a testet, a lelket is ápolni kell, ezért közös zarándoklatot tartottunk Medjugorjéba, Leányfalura és 30-an vettünk részt az Országos Zarándoklaton, Mátraverebélyen és Szentkúton. A betlehemi ünnepség ezúttal sem maradt el.

1999.
Fennállásunk hetedik évében Kolping Családunk élete fordulóponthoz érkezett. Küszködünk, de bízunk benne, hogy majd csak alakul életünk. A Kolping Családot alkotó hívő emberek közössége, nem csak Istenben hisz, de az emberekben is. Az Egyházaskozári Önkormányzat felajánlott Kolping Családunknak egy házat, amely által lehetőséget kaptunk.

2000.
Az Önkormányzat által felajánlott házat sok anyagi segítséggel és nagyon sok társadalmi munkával sikerült felújítani. Ez megmutatta az összefogás erejét, Kolping Családunk tettrekészségét. Bekapcsolódtunk az Országos programokba, részt vettünk a Budapest-Esztergomi hajókiránduláson. Ezúttal sem maradt el a színházlátogatást. Szilveszterkor millenniumi esztendőt zártunk.

2001.
Az Október 6-i Kolping Ház avatás nagy esemény volt közösségi életünkben. Úgy érzem, hogy egy mindig szerető és gondviselő Isten közelségét tapasztalhattuk meg, aki vezet bennünket és velünk együtt halad. A színházlátogatás , a december 6-i Mikulás ünnepség szintén nem maradt el, a december 31-i szilveszteri mulatság vidám volt, jól sikerült.

2002.
Olyan programokat igyekeztünk szervezni, a Kolping Katolikus Akadémia keretében, ami minden korosztálynak megfelel. Így a megtartott előadások:
   -Szabó Oszkár régió prézes, "Életszentség a mai világban"
   -Páter Illés Albert "Gyermek a családban"
   -Bíró László püspök, "Emberkép és család" címmel voltak.

Számítógép-felhasználói tanfolyamot szerveztünk 40 órában a kolping tagok és a község lakói számára. Juniális, színházlátogatás volt a nyáron. Kolping tagokkal kirándultunk a Balatonföldvári Kulturális Zenei Találkozóra. Betlehemei játék, Télapó. Decemberben jól sikerült a családi est, amelyen megismerhettünk új prézesünket, aki a község életében elindította egy új folyamatot a biblia értelmezésében a bibliaórákon keresztül és közösséggé kovácsolta a fiatalokat. A télapó ünnepségben és a betlehemei játékokban a falu fiataljai vettek részt a kolpingos fiatalok vezetésével.

2003.
Programjainkkal a Kolping eszméihez hűen, a közjót igyekszünk szolgálni. Pályázati támogatásokból, ötletekkel, összefogással valósítjuk meg azokat. Büszkék vagyunk új kezdeményezésünkre, a Szent-István napi gyermekprogramokra.

2004.
Kolping célja az volt, hogy a fiatalembereket egyéniségük kialakításában segítse, hogy mint jó keresztények, mesteremberek, családapák és polgárok álljanak helyt az életben. A 140 éves múltú Kolping-mozgalom mindig tudott alkalmazkodni az időszerű feladatokhoz. Főleg azáltal, hogy a nagy változások által az alapvető eszme érvényes maradt. Eligazítást kell adni, a mai nehezen, áttekinthető viszonyokban való tájékozódáshoz.A Kolping közösség törődik az egyén problémáival, ezért információs és közvetítő szolgálatot vállal helyi- és körzeti szinten is.

2005.
Mint minden évben, ebben az évben is megtartottuk játszóházunkat, amelyet a Magyar Kolping Szövetség támogatott. Megrendezésre került a Juniális és szilveszteri bál is.
   2005. január 29: Mohács: Kolping család találkozó
   2005. május: Pünkösdi találkozó, Csíksomlyói búcsú
   2005. június 4: Juniális
   2005. június: Családi fürdőzési program
   2005. szeptember 24: Balatonföldvár: Kulturális találkozó kolping családokkal
   2005. október 3: Kolping Katolikus Akadémia keretében Bíró László családreferens püspök előadása
   2005. december 4: Ádventi játszóház
   2005. december 31: Szilveszteri összejövetel


2006.
Az idei évben is megszerveztük immár hagyományossá vált programjainkat, a juniálist, az Ádventi Játszóházat és a szilveszteri bált.

2007.
Februárban farsangi bál programunkkal kezdtük az évet, majd nőnapot is tartottunk kis ünnepléssel. Az egyházaskozári Kolping Ház felújítása májusban történt. Nagyszakácsiban szakácsversenyen voltunk. Augusztusban, teljes létszámmal Balatonfenyvesen voltunk és Kehidakustányban. Decemberben 1-én Pécsett, lelkigyakorlaton voltunk Dr. Bolberitz Pál előadásán. Évzáró szilveszteri bálunk is jól sikerült.

2008.
Január 26-i körzeti kolping bálon kolping családunk tagjai is jelen voltak. Juniális keretében ünnepeltük 15 éves fennállásunkat. Júliusban 3 napra közös kiránduláson vettünk részt Balatonfenyvesen. Zalakaroson, Igalon is voltunk. Gyermekeknek Ádventi Játszóházat szerveztünk és Betlehemes Játékot adtunk elő karácsonykor a templomban. Programjainkat pályázati úton nyert támogatásból finanszíroztuk. Az NCA működési támogatásának köszönhetően létrejött Civil Kulturális Kerekasztal tagjai között lehetünk. Teszünk községünk jövőjéért.

2009.
Február 04-én a Déli-régió látogatása családunknál. Prézes: Kövesi Ferenc atya, Dr. Schmidt Gábor elnök, Tóthné Bognár Mária gazdasági vezető és Köntös Gyula titkár meghívott személyek és családunk tagjai vettek részt. Június 20-án juniálist tartottunk. A Magyar Kolping Szövetség által kiírt családi üdülési pályázaton több család, egy-egy hétig tölthette nyaralásást Balatonfenyvesen. Zarándoklat október 13-án a Fatimai-jelenések napján Vodicán és Hercegszántón, ahonnan mindenki lelkileg feltöltődve érkezett haza. December 6-án színházlátogatást szerveztünk Pécsre, ahol a "Légy jó mindhalálig" című előadást néztük meg 18 fővel.

2010.
Január 30-án farsangi bált szerveztünk nagy sikerrel. Májusban, bérmálás alkalmával vendégül láttuk Mayer Mihály megyés püspökünket. a szintén hagyománnyá vált juniálist megtartottuk.2011.
2011-ben a Család évében a Magyar Kolping Szövetség támogatásával Közösségfejlesztő programsorozatot szerveztünk.
1.program 2011. május 28-án Lackfi János József Attila díjas író-költő, aki aki a gyerekeket tanította rímelésre,szófaragásra., verselésre.
2.program 2011 június 25-én a Kolping Családok júniális keretében, jó hangulatban főztek beszélgettek.A közös vacsora előtt Labant Ada fuvolaművész a Caracasi Filmharmonica szólistája és Labant Csaba dalszerző, előadóművészek élőzenei koncertjét hallgattuk meg.
3.program A közösségfejlesztő programsorozat záró programja 2011. november 28-án, Czakó Gábor által zartott előadás volt. Lélekben gazdagon térhettek haza a program résztvevői. Adolf Kolping írja: „Az Isten semmit sem teremtett vaktában, céltalanul, haszontalanul,kiváltképpen nem az embert.Neki még a küldetését is megjelölte.” E küldetés megerősítésében segített Czakó Gábor író
   2011. május 13: Pécs – Havihegy Zarándoklat Fatimai jelenés kezdete. Utána a Zsolnay Múzeum Gyugyi kiállítását tekintettük meg csoportosan.

Ádventi játszóház, melyben nemcsak ajándékot készítettünk magunknak és családtagjainknak hanem még íjászkodhattunk is, próbára téve ügyességünket, kitartásunkat.

2012.
    2012. május végén gyermeknapon író-olvasó találkozó „Aki szeretne megtanulni verset , novellát, mesét vagy fílmet írni elősször olvasson.” Az Egyházaskozári Kolping család egy tartalmas gyermeknapot szervezett a MKSz támogatásával, mely a gyerekek olvasási és fogalmazási kedvének felkeltésére írányult.A meghívott írok, ifjúsági regények szerzői: Nógrádi Gábor, író, költő és fia Nográdi Gergely író. Operaénekes.Az író- olvasó találkozó témája: Az olvasás fontossága, a fogalmazási képesség megörzése. Gondolatok a regényírás műhelyéből. A találkozón a gyerekek dedikált ajándékkönyvet kaptak, melyeket a megszerzett sok hasznos információval és tudással a nap végén boldogan vittek haza.
   Nyáron családi üdülés
   2012. szeptember 20: Illés Albert jezsuita szerzetes előadása: „ Helyem a családban címmel.” A családok helyzetéről beszélt. Mit tapasztaltam meg a családban /ősminta/, mindenki ezt viszi magával. Hogyan indulnak neki a párok az életnek? Meg volt alapozva, / szentségi forma/ vagy azon kívül. Sok dolgot magunkról sem tudunk, nemhogy a másikról. Nyitottak legyünk a másik iránt. Ne korlátozzuk itéletünkkel. Időt kellene szánni az együtt töltött beszélgetésekre, egymásra. Legfontosabb a szeretet.
    2012. december 31: jól sikerült évbúcsúztatót tartottunk.

2013.
"Együtt-Egymásért" pályázat keretében - a Magyar Kolping Szövetség kiírása- az alábbi programokat valósítottuk meg:
- májusban gyermeknapra Tudományos játszóház - gyermekeknek felnőtteknek, Dr. Hollósy Ferenc, Világító áványok címmel. Az előadás során az ásávnyokról nagyon érdekes előadást hallottunk, megtekintettük, megtapintottuk az ásványokat, amelyek a különböző uv fény alatt más színben világítottak. Az ásványokból haza is vihettek a gyerekek.
- július 21-én Barsi Balázs, ferences szerzetes előadása a Hit-ről. A társadalmi problémákat a keresztény elvekhez való visszatérés által lehet megoldani.
- szeptember 6: Uzsalyné Pécsi Rita, neveléskutató előadása. A felnőtt kor szakaszainak életfeladatai: krízisek és lehetőségek, A felnőtt lét 9 stációja, Esélyek és tipikus veszélyek, Beteljesülés vagy leépülés

2014.
Február 22: Farsangi bált rendeztünk, mely jól sikerült
Május 8:Jágerné Enikő ” Barátok mindörökké” Keresztény színdarabot néztük meg vetítésben.
Május 8:Uzsalyné Pécsi Rita /Le/ építő kritika címmel tartott előadást. MKSZ jóvoltából. Nem jó az a híd, amely rövidebb, mint a két part közötti folyómeder.” / angol közmondás/ Ne a személyt, hanem a tetteit kritizáljuk.
Május 17:Pál Feri tartott előadást. Lelki okok fizikai tünetek címmel.
Május 19: Számítógépes tanfolyam indult, mely 10 alkalommal lett metartva.
Július: Csoportos családi üdülés keretén belül 15 fővel Balatonfenyvesen voltunk.
Augusztus 1-3:Balatonfenyvesen voltunk a Kolping családunk tagjaival, 10 fővel. Nagyon jó idő volt és nagyon jól éreztük magunkat. Jó volt együtt lenni. Megnéztük Oszvald Marika operett estjét is.
November 02: Csíkai Erzsébet: Hogyan maradjunk egészségesek előadását a Kolping Házban hallgattuk meg.
November 29: Lelkigyakorlaton vehettünk részt a Katolikus templomban. Jézus él és gyógyít címmel, melyet Dr. Gál Péter tartott, aki a PPHF docense.
December 13.án Adventi Játszóház volt a gyerekeknek. / Macikészítés, szalvétatechnika stb./


2020.
Zarándoklat szentjeink nyomában
Szentjeink nyomában zarándoklaton, mint zarándokok a környezetükre is hatva, közvetítettük a lelki, szellemi, összetartozás üzenetét. Nagyasszonyunk, Szűz Mária nyomában Gödöllő és Máriabesnyő volt zarándokutunk első helyszíne, ahol Gödöllőn a 2007-ben felszentelt Szentháromság-templomban, majd Máriabesnyőn a Nagyboldogasszony Bazilikában imádkoztunk és kértük búcsúnk elnyerését. Zarándoklatunk második napján Magyarság-tudatukat erősítve a Diósgyőri várban Szent Hedvig csontereklyét tekintettük meg. Szent Hedviget a cselekvő szeretet apostolaként tartják számon, aki az elesetteket és a betegeket támogatta. Nagy királyunk nyomán zarándoklatunk a Szent István barlangban folytattuk, mely Lillafüreden található. Mátraverebély-Szentkút a zarándoklat harmadik napjának következő úticélja Szent László nyomában járva. A csodás gyógyulások színhelyére, a gyönyörűen felújított Mária kegyhelyre. Fantasztikus volt belépni a hazánkban egyedülállóan basilica minor ranggal bíró műemlék védettségű barokk kegytemplomba, sétálni a templomkertben, a nyitott misézőhelyen, a csodatévő szent kútból inni, vizet hazahozni. A zarándoklat negyedik napján Egerben, az Egri Bazilikát, a Minorita templomot és az Egri várat néztük meg. Sétáltunk Egerben, gyönyörű, magyar városunkban. A hazautazás napján feltöltődve szellemileg, lelkileg, a Bükkben a hegyi levegőt magunkba szívva sétálunk a hazautazásunk előtt.

Köszönjük a zarándoklat támogatását, mely Magyarország Kormányának támogatásával valósult meg!25 esztendeje működésünkkel próbálunk a mozgalom elveihez hűen cselekedni és még sokáig szeretnénk felelősségteljesen élni, segíteni embertársainkon.
webáruház készítés,keresőoptimalizálás